KANVAS (CANVAS) BASKI

Kanvas Baskı – Kanvas Baskı Nedir ?

İngilizcede tuval anlamına gelen canvas kelimesinin Türkçe okunuş karşılığı “kanvas”tır.

Farklı alanlarda kullanıldığı için kavram kargaşasına sebep olan bir kelimedir. Özellikle sanat literatüründe ve baskı ürünler piyasasında kanvascanvas, tuval kelimeleri yan yana ve sıkça kullanılmakta  bu yüzden bir kavram karmaşasına neden olmaktadır.

Öncelikle kanvas baskı ile kanvas tablo terimlerini birbirinden ayrı şeylerdir. Sanat literatüründe canvas(kanvas) kelimesinden ziyade fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi daha yaygındır. Orijinal sanat eserlerinin bilgi kısımlarında teknik özellikleri belirtilirken tuval üzerine yağlıboya, tuval üzerine akrilik ve/veya tuval üzerine karışık teknik olarak tarif edildiği görülür.

Ülkemizde  ise çoğunlukla dijital baskı alanları ile özdeş olan bir  kelimedir. Kullanım amacı ise poster kelimesinin sadece kağıt ve türevleri üzerine yapılan baskıları ifade etmesi nedeniyledir. Dijital baskı makinelerinin gelişmesi ve çok farklı materyaller üzerine baskı yapılabilmesi, tuval bezi türevleri üzerine de baskı yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu durum, tuval bezi üzerine yapılan baskıları kağıt türevleri üzerine basımı ifade eden poster kelimesinden ayrıştırmayı zorunlu kılmıştır. Kanvas Baskı ve/veya canvas baskı kelimesi böylece gündeme gelmiş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ürün çeşitlerini görmek için Kanvas Baskı sayfasına gidiniz.